Numeriskt test av x4 - funktionPå den här webbsidan kan man undersöka funktioner eller polynom-uttryck upptill
fjärde graden. Inmatat maxvärde på konstant är 99.999.999.999.999.

OBS!

EXTREMA FÖRHÅLLANDEN PÅ VÄRDEN
KAN FÅ WEBBLÄSAREN ATT HÄNGA SIG.


f(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e


Mata in a, b, c, d och e.
Ange även testområdets egenskaper. Riktvärden:
xstart = - |b| - (|e/a|)1/3, xend = |b| + (|e/a|)1/3.

a =    b =    c =    d =

e =

xstart =      xend =      xstep =