ALGEBRA
På den här menyn finns länkar till webbsidor som innehåller något med algebra.


Välj önskad länk:

Räkna från ett till tjugo
Räkna till tjugo
Ettans till tolvans multiplikationstabeller
Primfaktorprogrammet THE PRIME NUMBER
Diverse allmänna beräkningar
Tänk på ett tal
Lokalt maximum hos en andragradsfunktion
Numeriskt test av x3 - funktion
Solving a Cubic Equation
Numeriskt test av x4 - funktion
Solving a Quartic Equation
Numeriskt test av x5 - x12 - funktioner
Grafer av en tolvtegradsfunktionGöran Holbecks hemsida