Numeriskt test av x3 - funktionPå den här webbsidan kan man undersöka funktioner eller polynom-uttryck upptill
tredje graden. Inmatat maxvärde på konstant är 99.999.999.999.999.

OBS!

EXTREMA FÖRHÅLLANDEN PÅ VÄRDEN
KAN FÅ WEBBLÄSAREN ATT HÄNGA SIG.


f(x) = ax3 + bx2 + cx + d


Mata in a, b, c och d.
Ange även testområdets egenskaper. Riktvärden:
xstart = - |b| - (|d/a|)1/2, xend = |b| + (|d/a|)1/2.

a =    b =    c =    d =

xstart =      xend =      xstep =