Strömförsörjning till bärbar dator
Min alternativa strömkälla till den bärbara datorn, konstruerades i
februari 2009 och byggdes i maj samma år. Orsaken till konstruktionen
av denna apparat var, om man inte kunde få ned effektförbrukningen
jämfört med den köpta lilla svarta apparaten.
På min lilla svarta apparat står det 170 VA och min apparat tar bara
100 VA, alltså svaret är ja. Jag har tagit fyra bilder på apparaten:

DC 20 V, 1

Apparaten sedd framifrån. Utgången till vänster ger en likspänning på 20 volt.
Den röda och blåa polen, till höger, är ingång för nödströmsförsörjning (24 V).DC 20 V, 2

En översiktlig bild. Utgången har en DC-plugg som passar till datorn.DC 20 V, 3

Apparaten sedd uppifrån. På baksidan sitter två kylelement.
Nätkabeln till vänster är extra skyddad.DC 20 V, 4

Till sist en liten interiörbild. Någonstans i höjdled från vänster till höger hittar man:
säkring (1), ringkärnetransformator (2), glättningskondensatorer (3) och likriktare med
kylelement (4).

Både den bärbara datorn och strömförsörjningen skrotades i december 2020.
Den datorn var den sista 32-bitars datorn som jag hade.

Apparathistoria