APPARATHISTORIA

Med apparathistoria menar jag historiebeskrivning av mitt apparatbyggande.

På den här menyn finns länkar till webbsidor med historia om apparater.
De första apparaterna
Ringsignalsrelä 1
Julbelysningsaggregat 3,5 A
En frekvensräknare
Två telefonihjälpmedel och en strömförsörjning
En strömförsörjning till bärbar dator
Blinkkretsen Den Vandrande Nollan
Anpassningsenheten LK 1
10-bitsräknarenGöran Holbecks hemsida