RINGSIGNALSRELÄ 1
De flesta apparater som jag har konstruerat och byggt, är inom strömförsörjning och telefoni-
hjälpmedel. År 1995 byggde jag min första elektronik-krets inom området telefoni. Det var en
lampa som tändes, då telefonerna ringde i mitt föräldrahem i Vejbystrand. Enligt apparatlistor
och kopplingsscheman, lyser 230 voltslampan 2 sekunder varje gång det ringer. Lampan satt
monterad separat och är användbar i bullrig miljö.

Jag har tagit fem bilder på denna apparat:


Ringsignalsrelä 1 från år 1995, framifrån


Om test-strömställaren är i läge 1, då lyser lampan hela tiden.
Ringsignalsrelä 1 från år 1995, uppifrån


Reflexer syns i locket ifrån, skrivbordslampa och fotografens fingrar.
Ringsignalsrelä 1 från år 1995, bakifrån


Den vänstra sladden går till lampan som inte finns med.
Ringsignalsrelä 1 från år 1995, vänstra bakdelen


En närbild på den vänstra etiketten.
Ringsignalsrelä 1 från år 1995, högra bakdelen


Här ansluts teleledningen och det seriellt. Etiketten är borttagen och förklaringen är denna:
Före år 1998 anslöts här istället en batteriadapter på DC 9 V. Teleledningen var istället där
nu nätsladden är.


Länkmeny