ELTEKNIK
På den här menyn finns länkar till webbsidor som innehåller något med elteknik.


Välj önskad länk:

Kopplingsscheman
Förklaringar och samband till kopplingsscheman
Batteriers inre motstånd
Datauppgifter för transformatorers verkningsgrad
Beräkning av smältsäkring i transformators primärkrets
Bandbredden hos liten nättransformator
En serieresonanskrets
En parallellresonanskrets
Datauppgifter för fast telefoni
Telefonlinje
Tonvalstelefonens frekvenser
Ljudmeny med ljudsignaler
Videointroduktion: 32 s, 1.4 MB
Video med blinklampa: 21 s, 5.7 MB
Video med blinkkrets 1 lampa: 19 s, 6.1 MB
Video med blinkkrets 1 lampa: oändlig, 3.2 MB
Video med blinkkrets 2 lampor: 20 s, 5.5 MB
Video med blinkande jullampor: 20 s, 3.1 MB
Video med blinkande jullampor: oändlig, 4.1 MB
Video med fastlysande jullampor: 19 s, 3.1 MB
Video med ringsignalsgeneratorn 34 V: 30 s, 15 MB
Den Ringande Telefonen: oändlig, 9.1 MB
Fyra videor med ringsignalsgeneratorn 76 V: 79 s, 19 MB
Fyra videor med Ringsignalsrelä 2: 3 min. 13 sek.
Fyra videor med Den Vandrande Nollan: 9 min. 45 sek.Göran Holbecks hemsida