Tänk på ett tal
Denna webbsida ger en lättsam underhållning med att tänka och räkna på tal.

Så här går det till:
Tänk på ett heltal, även negativa heltal går bra. Fördubbla det och lägg
till 76. Den summan som nu har erhållits, tar man och halverar. Därefter
drar man först ifrån 8 och till sist även det tal som man började att
tänka på. Resultatet får man sedan hålla i minnet.

OBS!  För att kunna använda denna webbsida krävs en bildskärmsupplösning
på minst 1024 X 768 bildpunkter.

Var god välj önskad knapp: