TID
På denna menysida finns länkar till webbsidor som har något med tid att göra.


Välj önskad länk:


Videon Tidens Gång
År 0 eller År 0 A.D.?
Aktuellt datum och tid  I
Aktuellt datum och tid  II
Aktuellt datum och tid  III
Unix-klockan som visas i sekunder
Unix-klockan som visas i millisekunder
Unix-klockan som tidskvittering
Aktuellt datum och tid  V
Aktuellt datum och tid från server
Ett stoppur
Ett stoppur med tidsregistrering
Omvandling från datum till dagnummer
Omvandling från dagnummer till datum
Omvandling från Gamla till Nya Stilen
Omvandling från Nya till Gamla Stilen
Veckodagsberäkning i olika kalendrar
När infördes Nya Stilen?
Påskdagens infall
Kyrkoårets dagar
När har du namnsdag?
Vem har namnsdag på ett visst datum?
Omvandling till Gyllental, Solcirkeltal och Söndagsbokstav

Göran Holbecks hemsida