Ett pass med medelgympa





Motionsträning med medelgymnastik.

Tillbaka