Första kommunikationssystemet med elektricitet

Sidan 5 ur boken "Signaler och kretsar" av Kåre Mossberg, 1983.
Lägg särskilt märke till sista symbolen. Alfa-Snabel eller Snabel-A
användes tydligen redan i telegrafin. Här betyder den "Slut på sändningen".
I datorkommunikation används Snabel-A för att skilja E-postadresser ifrån webbsidesadresser.

Tillbaka