Från kopplingsschemat över Ringsignalssekvensgeneratorn, år 2001

Ringsignalssekvensgeneratorn från år 2001 är en av
de mest komplicerade apparater som jag har byggt.

Tillbaka