PERSONHISTORIEDATA  1På den här webbsidan har jag skrivit ned data i min personliga historia.
Det är all data om utbildning, praktik, arbete och värnplikt.


Förklaringar

Från = start av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Till = slut av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Ort = sysselsättnings lokalisering
Ex. 1995-02-01 = 1. februari 1995
P6 = pansarregemente nr 6
AMU = arbetsmarknadsutbildning
AB = aktiebolag
Ek. för. = ekonomisk förening
T4 = trängregemente nr 4
KomVux = kommunal vuxenutbildning
F10 = flygflottilj nr 10
P = studiepoäng vid högskola/universitet. 40 P = 1 läsår
P7 = pansarregemente nr 7
Repövning = repetitionsövning (oftast i det militära)


Tillbaka till PHD 2
Tillbaka till PHD 3
Tillbaka till PHD 4
Åren  1971 - 1990

Från Till Skola / Företag Ort Sysselsättning
1971-08-19 1974-06-06 Magnarps Skola Magnarp Lågstadiet
1974-08-19 1977-06-10 Magnarps Skola Magnarp Mellanstadiet
1977-08-22 1980-06-06 Kungsgårdsskolan Ängelholm Högstadiet
1980-08-18 1981-04 Rönneskolan Ängelholm 3-årig naturveten-
skaplig linje
1981-08-20 1983-06-08 Rönneskolan Ängelholm 4-årig teknisk linje
1982-10-04 1982-10-05 P6 Kristianstad Värnplikt:
mönstring
1983-06-13 1983-08-12 AMU-centret
i Kristianstad
Klippan Verkstadsmekanik
och svetsmekanik
1983-08-17 1985-06-07 Tycho Braheskolan Helsingborg 4-årig teknisk linje,
kemiteknisk gren
1984-06-12 1984-07-20 Extraco AB Stidsvig Städning och målnings-
arbete i fabrik
1985-06-25 1985-08-16 Skanek  ek. för. Ängelholm Paketering av bacon
1985-08-19 1985-10-04 Sydplast AB Helsingborg Produktionskontroll
på laboratorium
1985-10-14 1986-05-30 T4 Hässleholm Värnplikt:
drivmedelshantering
och lastbilskörning
1985-12 1986-05 KomVux Hässleholm Fysik
1986-06-12 1986-08-15 Skanek  ek. för. Ängelholm Saltning och
rökning av bacon
1986-08-18 1986-09-12 Emil i Ängelholm AB Ängelholm Spikning av takluckor
1986-09-17 1986-10-14 Saba Trading AB Förslöv Fruktplockning
1986-10-27 1986-12-30 F10 Ängelholm Yrkespraktikant:
verkstads- och
svetsarbeten
1987-01-08 1988-06-08 Tekniska
Vuxengymnasiet
Göteborg El-teleteknisk
specialisering
1987-06-21 1987-07-18 Holger Ståhl Faritslöv Potatisplockning
1988-06-13 1988-08-17 Lindab Plåtisol AB Förslöv Paketering av
plåtprofiler
1988-08-29 1990-06-01 Högskolan
Kristianstad
Hässleholm Elektroingenjörs-
linje, 80 P
1989-06-12 1989-08-18 Lindab Plåtisol AB Förslöv Automatsvetsade
stuprörsspik
1989-09-04 1989-09-16 P7 Revingehed Värnplikt:
repövning
1990-06-11 1990-08-17 Lindab Plåtisol AB Förslöv Maskinpressning av
plåtprofiler
Personhistoriedata  Åren 1990-1999
Länkmeny