PERSONHISTORIA  2

   På denna sida har jag skrivit ned en del av min personliga historia.
Den sträcker sig från år 2000 till 2009.

I maj 2000 började jag arbeta på Banmuséet i Ängelholm. (I dag:
Järnvägens Museum Ängelholm.) Här var jag till augusti 2003.
Jag konstruerade och byggde elektroniska apparater samt i övrigt
hjälpte till i muséet.
  Se kopplings-
scheman över
kretsar på
Banmuséet

I februari 2002 skaffade jag min första internetanslutning. Anslut-
ningen var hos Telia Internet.

I september 2003 påbörjade jag en kvalificerad yrkesutbildning
(KY) i Höganäs. Den hette Industriell Systemteknik med mekanik
och elektronik. Jag fullföljde utbildningen och slutade i maj 2005.
Det visade sig att mekaniken blev för svår för mig.

I oktober 2004 började jag med hemsida. Serverplats var hos
Telia Internet.

I augusti 2005 började jag läsa KY Järnvägsteknikerutbildning på
Banskolan (I dag: Trafikverksskolan) i Ängelholm. Jag valde inrikt-
ning signalteknik och utbildningen varade till juni 2006. Tyvärr
blev det för stressigt för mig att arbeta ute i järnvägsspåret.

I juli 2006 valde jag att börja dela ut reklam för Svensk Direkt-
reklam i Helsingborg. Reklamen körs ut till hemmet buntade var
trycksak för sig. Jag lade ihop alla reklamblad som varje hushåll
skulle ha och med hjälp av reklamvagn delade jag ut reklamen.
I september 2008 slutade jag att dela ut reklam. Reklamvagnen,
som jag hade lånat, lämnade jag tillbaka.
           Att jobba som
reklamutdelare
Länkmeny