PERSONHISTORIA

   
På denna sida har jag skrivit ned en del av min personliga historia.
Den sträcker sig från år 1964 till 2000.

Jag föddes 1964 på Ängelholms BB. Det har sagts att jag kom till
världen en solig sommardag.

Min uppväxttid var i Vejbystrand. Denna ort ligger vid ett hav som
heter Skälderviken. Av att denna ort har ett sådant skönt läge är
nog inte svårt att förstå. I alla tider har man i Vejbystrand i stort
sett livnärt sig på fiske och jordbruk.

Jag gick låg- och mellanstadiet på Magnarps skola, 1971-1977.
Högstadiet gick jag på Kungsgårdsskolan i Ängelholm. Till Kungs-
gårdsskolan åkte jag skolbuss eller vanlig buss.
1980 började jag på 3-årig naturvetenskaplig linje på Ängelholms
gymnasieskola. Tyvärr passade inte denna utbildning mina fort-
satta planer i livet.
1981 började jag istället på 4-årig teknisk linje.
1983 läste jag kemiteknisk specialisering på Tycho Braheskolan
i Helsingborg.
Till sist 1985 tog jag min slutliga studentexamen.

1985 arbetade jag två månader på Sydplast i Helsingborg. På ett
laboratorium utförde jag produktkontrollering av plastgranulat.

Jag gjorde lumpen på T4 i Hässleholm, 1985-86. När jag muckade
var jag bland de allra sista som gjorde värnplikten på T4:s gamla
område i Hässleholm. Därefter slogs T4 ihop med P2 i Hässleholm.
1994 lades T4 ned.

Under andra halvan av 1986 hade jag olika småjobb.
1987 bytade jag specialisering från kemiteknik till elteknik.
Under 3 terminer gick jag på Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.
Från hösten 1988 läste jag i 2 år elteknisk ingenjörsutbildning på
Tekniska Skolan i Hässleholm. Grenspecialisering var datorteknik.
Vid denna utbildnings slut hade jag tagit ingenjörshögskoleexamen.
           Tillbaka
Redogörelse År 1989
Redogörelse År 1990
Tillbaka

Jag sökte jobb men fick inget.
1990-91 jobbade jag på Lindab i Förslöv med bl.a. formpressning av
detaljer i plåt.
          


Tillbaka

Därefter följde en tid med arbetslöshet och diverse arbetsmarknads-
politiska sysselsättningar.

Under andra halvan av 1992 gick jag Telekommunikationslinjen
i Karlskrona. Jag fann utbildningen för svår och tråkig, och hoppade
av efter drygt 3 månader.

1993 hade jag under 5 månaders tid beredskapsarbete som kontors-
vaktmästare på stadshuset i Ängelholm.
1994 sysselsattes jag med 5 månaders ALU-jobb (ALU kommer av
arbetslivsutveckling) på något som kallades Projekt Dobele och det
var i Ängelholm. Jag reparerade el-saker och projektets saker skulle
sedan som hjälp skickas till Dobele i Lettland.

1995 gick jag AMU-kurs i 5 månader till Styr- och reglermekaniker
i Helsingborg.

I augusti 1995 köpte jag min första PC. Det var en laptop med
orange-lysande skärm. Detta bara som en parentes.

Sommaren 1996 och 1997 hade jag säsongsanställning på Samhalls
växthustomatodling i Ängelholm.
1998 var jag under 3 månader på API-jobb (API = arbetsplats-
introduktion). Jag jobbade på elektronikfirman Temaki i Ängelholm.
1999 jobbade jag 3 månader på Samhalls elektronikavdelning
i Kristianstad.

I januari 2000 flyttade jag från Vejbystrand till Klippan. Jag har
därmed bott i Vejbystrand i cirka 30 år med avdrag för studier på
annan ort.
Men jag var fortfarande skriven där och i september 2000 flyttade
jag till Ängelholm.Länkmeny