Julbelysningsaggregat 3,5 ampereJag ville från början inte ha med den här kretsens kopplingsschema på hemsidan, och än mindre några bilder. Men numera
låter jag besökaren själv bestämma vad som är intressant.

Apparaten är en likspänningskrets med tomgångsspänningen 3 - 16 volt, från år 1995. Den byggdes för att ge ström till små
glödlampor som var uppsatta i ett träd i mitt föräldrahems trädgård. Aggregatet stod på ett bord i källaren. Jag hade skalat
bort isoleringen på två trådar som var en-trådiga. Den avskalade delen fick plats mellan ett fönster och dess karm. På så sätt
fick jag strömmen utomhus och resten av ledningen var av grövre storlek.

Jag har tagit fyra bilder på apparaten i drift och två bilder på en overksam krets.


Likspänningskrets 3-16 V i drift, 1


Den uppmätta spänningen är DC 9,97 volt. Lamporna är märkta med "8-10 V 0.05 A".
Likspänningskrets 3-16 V i drift, 2


Apparaten sedd framifrån. Jag målade locket svart för bättre kylning av apparaten. Lägg märke till att rattens "MAX" ligger till vänster.
Likspänningskrets 3-16 V i drift, 3


Apparaten sedd uppifrån.
De två glödlamporna


Glödlamporna sedda uppifrån.
Likspänningskrets 3-16 V, 1


En overksam apparat sedd bakifrån.
Likspänningskrets 3-16 V, 2


En närmare titt på apparatmärkningen.
Länkmeny