En frekvensräknareFrån juli till september 1999 konstruerade, byggde och dokumenterade jag frekvensräknaren från
år 1999. Jag har tagit en bild på apparaten:

Mätkretsen Frekvensräknare från år 1999.

Till apparaten kan anslutas en mikrofon på framsidan. På baksidan finns en andra ingång
för anslutning av testsignalkälla. Denna signalkälla kopplas över den lilla svarta apparaten
som står på frekvensräknaren. Detta för att dela ned och anpassa signalspänningskällan.


Lite data

Frekvensområde:  1-39.999 Hz
Insignalsamplitud:  5 mV
Inmotstånd på mikrofoningång:  10 kohm
Inmotstånd på testsignalingång:  100 ohm
Kan matas med:  230 V AC, 33 VA, 50 Hz


Video med mätning av 50 Hz   1 min., 23.1 MB
Video med mätning av 440 Hz   30 s, 15.1 MB
Video med mätning av 1 kHz   20 s, 9.0 MB

Apparathistoria