DEN VANDRANDE NOLLAN
ALLMÄNT

Den elektroniska kretsen "Den Vandrande Nollan" är en blinkkrets som
låter en släckt lampa (nolla) vandra runt i en lampslinga. Alla lampor
utom en, är hela tiden tända. Glödlamporna placeras hängande i fönster
eller på balkong.


BAKGRUND

Jag fick idén till att bygga denna blinkkrets redan under våren 2009.
Jag ville ha något med lysande lampor i ett fönster och det året runt.
Det var min dåligt belysta bakgård, som gjorde att jag byggde den här
kretsen.


BILDER

Apparaten har nu varit i drift i en månad och ingen lampa har ännu gått
sönder. Jag ville vänta denna månad för att vara säker på att blink-
kretsen fungerar, innan jag skrev två historiesidor. Till dessa 2 sidor
hör också 8 fotografier. Dessa bilder kommer här:


Ovansidan till mönsterkort nr 2


Det andra kortet är etsat och borrat.
Undersidan till mönsterkort nr 2


På det andra kretskortet sitter de 5 första IC-kretsarna med JK-vippor.
Alla komponenterna är monterade


Noterbara saker:
På kretskort 1:  till vänster sitter de fyra likriktardioderna
På kretskort 2:  upptill vänster gul lysdiod som visar klockpulsen
På kretskort 2:  nedtill vänster röd lysdiod som visar statusen på JK-vippa nr 1 (Q0)
På kretskort 3:  till höger sitter de 15 NMOS-kretsarna, vardera IRFD110

Obs! Alla IC-kretsar är monterade på varsin IC-kapsel.
Två kort isatta i apparatlådan


Likriktaren sitter på det vänstra kretskortet. Jag tog till så långa
komponent-ben som möjligt till vardera likriktardiod. Detta för
avkylningens skull och det är ca 10 mm till kort nummer 2.
Den Vandrande Nollan, sidan 2