Lista över byggda Ringsignalsförstärkares treklangsfrekvenserHär har jag skrivit ned mer data på ringsignalsförstärkare. Samtliga byggda apparater är i listan.Förklaringar:

RSF = ringsignalsförstärkare. ( ) = finns ej
Ex. 199501 = januari 1995
Put = teknisk uteffekt till högtalare
RL = högtalarens motstånd vid likström
f = frekvens (antal hela svängningar t.ex. en signal hinner med på 1 sekund)


RSF Byggd Put (W) RL (ohm) f1 (Hz) f2 (Hz) f3 (Hz) Ljud 1 Ljud 2 Ljud 3
(1) 199811 0,25 8 300 400 200 Wave MP3 X-MP3
2 200001 0,14 8 600 500 700 Wave MP3 X-MP3
2B 200211 0,25 8 400 300 500 Wave MP3 X-MP3
2C 200504 0,25 8 800 900 700 Wave MP3 X-MP3
(3) 200110 0,03 8 600 700 500 Wave MP3 X-MP3


REPEAT
Meny över Apparatlistor
Ljudmeny
Göran Holbecks hemsida