Numeriskt test av x5 till x12 - funktionerPå den här menysidan kan man undersöka funktioner
eller polynom-uttryck upptill 12. graden. Inmatat
maxvärde på konstanter är för

xn-funktion Tal
x5 99.999.999.999.999
x6 99.999.999.999.999
x7 99.999.999.999.999
x8 999.999.999.999
x9 999.999.999.999
x10 9.999.999.999
x11 9.999.999.999
x12 99.999.999

OBS!

EXTREMA FÖRHÅLLANDEN PÅ VÄRDEN
KAN FÅ WEBBLÄSAREN ATT HÄNGA SIG.


Ange typ av funktion (välj värdet på
n i xn), och tryck sedan på knappen: