Diverse allmänna beräkningar
På den här webbsidan kan man utföra olika beräkningar som
sker samtidigt.

Följande operationer är möjliga:
 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • division
 • kvadrattagning (SQR)
 • rotutdrag (SQRT)
 • potenshöjning
 • negativ potenshöjning
 • pythagoras sats
 • sinus
 • cosinus
 • tangens
 • cotangens
 • arc sinus
 • arc cosinus
 • arc tangens
 • arc cotangens
 • tiologaritm
 • naturliga logaritmen
 • fakultet

Mata in värden på A och B. Tryck på knappen för beräkning.
Värden i grader matas in till trigonometriska funktioner
och svaret ges också i grader. Decimalpunkt används.
Talområde: Från -1021 + 1 till 1021 - 1.


A =     B =


      


A + B =    A - B =
A X B =    A / B =


SQR (A / B) =    SQRT (A / B) =

AB =    A-B =


SQRT(A X A  +  B X B) =   (Pythagoras sats)
SQRT(A X A  -  B X B) =


SIN (A / B) =    COS (A / B) =
TAN (A / B) =    COT (A / B) =

SIN-1 (A / B) =    COS-1 (A / B) =
TAN-1 (A / B) =    COT-1 (A / B) =


LOG (A / B) =    LN (A / B) =

(A / B)! =Algebra