TIDENS GÅNG

     Detta videoklipp spelades
in den 24. februari 1992
(skottdagen). Platsen är
mitt rum i mitt föräldra-
hem, Vejbystrand.

Ursprungligen hängde den
här klockan i köket, i
varje fall på 1980-talet.

Klockan är samma klocka
som är i tidsmenyns bak-
grundsbild.

Speltid:  1 min. 18 sek.Meny