Ett stoppur

Den här webbsidan simulerar ett stoppur. Alltså tid kan
tas med det här uret och ackumulerad tid är möjlig.

Så här fungerar det. Stoppuret är nollställt från början.
Vid tryck på knappen "START" startar tidtagningen. Då kna-
ppen "STOPP" intryckes stoppar stoppuret. Om man trycker
på "RESET" nollställes uret. Vid gång är samtliga knappar
utom "STOPP" inaktiva. Längsta tidmätning är 24 timmar.

       Tiden:   (hh:mm:ss)