Omvandling från Julianskt datum till Gregorianskt datumDenna webbsida omvandlar ett visst datum i den Julianska kalendern
till motsvarande datum i den Gregorianska kalendern. Också visas
antal dagar mellan kalendrarna för det aktuella datumet.

Det julianska datumets årtal ska vara inom år 45 f.Kr. och till
år 9999 e.Kr. Årtal före År 0 A.D. skrivs med ett minustecken.

Tryck på knappen "BERÄKNA" för att starta beräkningen.Inmatning av Julianskt datum

Ange datumet på formen D.M.ÅÅÅÅ:  Utmatning av Gregorianskt datum

Resultatet är på formen D.M.ÅÅÅÅ:Utmatning av antalet dagars skillnad

Antal dagar: