Omvandling från Gregorianskt datum till Julianskt datumDenna webbsida omvandlar ett visst datum i den Gregorianska kalendern
till motsvarande datum i den Julianska kalendern. Också visas antal
dagar mellan kalendrarna för det aktuella datumet.

Det gregorianska datumets årtal ska vara inom år 45 f.Kr. och till
år 9999 e.Kr. Årtal före År 0 A.D. skrivs med ett minustecken.

Tryck på knappen "BERÄKNA" för att starta beräkningen.Inmatning av Gregorianskt datum

Ange datumet på formen D.M.ÅÅÅÅ:  Utmatning av Julianskt datum

Resultatet är på formen D.M.ÅÅÅÅ:Utmatning av antalet dagars skillnad

Antal dagar: