Omvandling från datum till dagnummer
Den här webbsidan räknar ut dagnumret för ett visst datum som är under året.

Ange också om det är skottår. Tryck på "BERÄKNA" för att starta beräkningen.


Ange datum:             Är det skottår:   

             

Inmatat datum har dagnumret: