Omvandling från dagnummer till datum
Den här webbsidan räknar ut datumet för ett visst dagnummer som är under året.

Ange också om det är skottår. Tryck på "BERÄKNA" för att starta beräkningen.


Ange dagnummer:             Är det skottår:   

             

Inmatat dagnummer har datumet:      (D/M)