År 0 eller År 0 A.D.?
Bakgrund

Jag skrev under hösten 2012 webbsidor som beräknar veckodagen
i Julianska kalendern II. På de webbsidorna kan man se två
olika referensårtal för vår nuvarande årtalsräkning.

Men vilket referensårtal är det sanna? Därför denna webbsida.


Lite historia

Vår nuvarande årtalsräkning är den kristna årtalsräkningen.
Vi räknar hur många år sedan, det har gått sedan Jesu födelse.

Men och åter men, vid tiden för Jesu födelse användes den rom-
erska årtalsräkningen. Då räknade man hur många år det hade
gått sedan staden Rom grundlades. Alltså när Jesus föddes, an-
vände man inte den nuvarande årtalsräkningen. Med andra ord,
det är frågan om två olika årtalsräkningssystem.

Man vet att Rom grundlades år 753 f.Kr. och detta år kallade
romarna År 1 A.U.C. (Ab Urbe Condita = från stadens grundlägg-
ning).

Den skytisk-romerska munken Dionysius Exiguus föreslog år 525
e.Kr. att istället använda Jesu födelseår som utgångspunkt för
årtalsräkningen. (Anno Domini - räkningen.)


År 0

I Wikipedia under "År 0" kan man läsa, att detta årtal inte
finns enligt traditionell årtalsform. Romarna hade inte År 0
i sin årtalsräkning. Vidare vid tiden för Jesu födelse hade
man fortfarande den romerska årtalsräkningen, och då fanns
det inte heller här något År 0.


År 0 A.D.

År 0 Anno Domini (A.D.) är enligt kristendomen det tänkta år
då Jesus Kristus föddes.


Enligt kristendomen fås följande årtalsföljd:

......, År 1 f.Kr., År 0 A.D., År 1 e.Kr., ......

Motsvarande årtalsföljd enligt romersk årtalsräkning blir:

......, År 753 A.U.C., År 754 A.U.C., År 755 A.U.C., ......


År 754 A.U.C. är alltså samma år som År 0 A.D.


Slutsats

Eftersom År 0 inte existerar enligt tradionell årtalsform,
används istället År 0 A.D. som referenspunkt för vår nuvar-
ande räkning av år sedan tiden vid Jesu födelse.
Tid