Datorprogram skrivet den 30. mars 1982 i BASIC för datorn ABC80En del av en utprintning av ett BASIC-program för ABC80, år 1982.
Programmet simulerar en enarmad bandit med 6 symboler på hjulen.
Utprintningen skedde i det s.k. datorrummet på Rönneskolan, Ängelholm.
Enskilt arbete i detta datorrum krävde skriftligt tillstånd av lärare.

Tillbaka