Byggandet av Linjeindikator Back-Up, år 2007Telefonlinjeindikator Back-Up från år 2007 under byggnation.
Med borrmaskin i stativ borras hål i kretskort och apparatlåda.

Tillbaka