PERSONHISTORIEDATA  4På den här webbsidan har jag skrivit ned data i min personliga historia.
Det är all data om utbildning och praktik.


Förklaringar

Från = start av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Till = slut av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Ort = sysselsättnings lokalisering
(Ort) = tentamen skrevs på denna ort


Förklaringar i PHD 1
Förklaringar i PHD 2
Förklaringar i PHD 3


Åren  2010 -

Från Till Skola / Företag Ort Sysselsättning
2010-04-08 2010-04-16 TimeZynk AB Lund Inlärning på dator av
webbpubliceringsverk-
tyget Drupal
2010-08-30 2010-12-18 Karlstads
Universitet
Ängelholm
(Karlstad)
Distansläsning:
Informationssystem
och IT, 7.5 PLänkmeny