PERSONHISTORIEDATA  3På den här webbsidan har jag skrivit ned data i min personliga historia.
Det är all data om utbildning, praktik och arbete.


Förklaringar

Från = start av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Till = slut av sysselsättnings fysiska tidsperiod
Ort = sysselsättnings lokalisering
KY = kvalificerad yrkesutbildning (jämställs med högskola)
Mixcom AB = franchisebolag under Svensk Direktreklam
A&C Media AB = franchisebolag under Svensk Direktreklam
Södra Sandby Media AB = franchisebolag under Svensk Direktreklam
Malmixx Projekt AB = dotterbolag till Svensk Direktreklam
Humanistlaboratoriet = institution under Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet


Förklaringar i PHD 1
Förklaringar i PHD 2
Tillbaka till PHD 4

Åren  2000 - 2009

Från Till Skola / Företag Ort Sysselsättning
2000-05-02 2002-03-28 Banmuséet Ängelholm Arbetsprövning:
museiarbete och
apparatbyggande
2002-04-02 2003-08-29 Banmuséet Ängelholm Museiarbete och
apparatbyggande
2003-09-01 2005-05-27 Yrkeshögskolan
i Höganäs
Höganäs Industriell systemteknik
med mekatronik, 80 KY-P
2003-10-21 2003-10-30 Banmuséet Ängelholm Spelade spöke under
Halloween. 2 dagar
2005-08-29 2006-06-09 Banskolan Ängelholm Järnvägstekniker: linje
Signalteknik, 40 KY-P
2006-07-21 2008-01-31 Mixcom AB Ängelholm Reklamutdelare.
36 dagar (2006)
64 dagar (2007)
8 dagar (2008)
2007-01-10 2007-02-14 Mixcom AB Ängelholm Kartläggare av distrikt.
24 dagar
2007-02-05 2007-03-12 Studieförbundet
Vuxenskolan
Helsingborg Kurs:
Våga tala inför grupp.
6 dagar
2007-09-18 2007-12-18 Studieförbundet
Vuxenskolan
Helsingborg Kurs:
Vardagsdanska.
10 dagar
2008-02-01 2008-02-29 A&C Media AB Ängelholm Reklamutdelare.
6 dagar
2008-03-01 2008-03-11 Södra Sandby
Media AB
Ängelholm Reklamutdelare.
3 dagar
2008-03-12 2008-04-09 Södra Sandby
Media i Konkurs AB
Ängelholm Reklamutdelare.
6 dagar
2008-04-10 2008-09-28 Malmixx Projekt AB Ängelholm Reklamutdelare.
32 dagar
2008-07-29 2008-12-19 Capo Utveckling AB Arlöv Kurs: webb-design,
Adobes Dreamweaver
och Adobes Flash.
21 dagar
2008-08-11 2009-06-24 Humanistlaboratoriet Lund Praktik:
dataarbete i Excel,
arbete med mediafiler,
arbete i BeGaze och
transkriberingsarbete.
49 dagar (2008)
88 dagar (2009)
Länkmeny