Närbild på apparaten            Etiketter på apparaten:

Över vänstra ratten:
"Frekvens"
Skalindelning: min, 1/10,
1/5, 2/5, 3/5, 4/5 och max.

Över högra ratten:
"Amplitud"

Över signalutgången:
Zmax = 8 ohm
uampl : 0 - 5 V

Under signalutgången:
"Utgång      Apparatjord"


Tongeneratorn från år 1991. Apparaten är inställd på att ge ca 220 Hz.
   
Tillbaka