LISTA 2 ÖVER KONSTRUERADE APPARATER FÖRE ÅR 2005Här har jag skrivit ned konstruerade apparater som är ordnade kronologiskt.Förklaringar:

Ex. 199501 = januari 1995
Romerska siffror: olika in- eller utgångar. Ex. I, II
Bokstäver: olika fall på samma in- eller utgång. Ex. A, B
UAB(0) = ledig telefonlinje
UAB(1) = upptagen telefonlinje
UAB(0R) = ledig telefonlinje med ringsignal
Icut = strömmens värde precis innan strömmen bryts
Ptrans = maximal transienteffekt (transient = "spänningsspik", som uppstår t.ex. vid
in- och urkoppling av en elektrisk anläggning med motorer eller transformatorer)
ttill = tillslagstid, tid mellan signal och aktivitet
tfrån = frånslagstid, tid mellan signal och inaktivitet
T = periodtid (tiden för en hel svängning [Ex. på en sinusvåg])
f = frekvens (antal svängningar t.ex. en signal gör på 1 sekund)
Ueff = en spännings effektivvärde. Kan också bara skrivas U, t.ex. U = 230 V AC.
Ueff = / 2
= en spännings toppvärde eller spänningsamplitud
uin = momentanvärde av ingångsspänning
uut = momentanvärde av utgångsspänning
uins = momentanvärde av ingångssignalspänning
uuts = momentanvärde av utgångssignalspänning
Uut0 = tomgångsspänning (obelastad spänning på en utgång).
Rin = ingångsmotstånd (inmotstånd)
Ex. 1 Mohm = inmotståndet är 1 megaohm (1 miljon ohm)
Rut = utgångsmotstånd (utmotstånd)
Apparatstorlekar i ökande storlek: - (ingen byggd eller ickeexisterande apparat),
liten, mellan, mellanstor, stor


LITE FAKTA OM TELENÄTET    
I det svenska telenätsystemet har normalt en ledig telefonlinje
en likspänning mellan 45 och 55 V. Som reservströmförsörjning
används ofta blyackumulatorer, vars cellspänning är 2 V.
Av detta fås: 2 X 24 V = 48 V.
En upptagen telefonlinje har 4-10 V likspänning eller 0 V om
mätpunkten ligger efter en apparat som används.

Då telefonen ringer, ligger ringsignalen adderad eller överlagrad
på likspänningen på ca 50 V. Ringsignalen är en växelspänning
med en amplitud på 57-127 V (nom. 76 V AC) och dess frekvens
ligger mellan 22 och 28 Hz.
När telefonen ringer hörs samtidigt en ringtonsignal i den upp-
ringande telefonen på 425 Hz. Kopplingston har också 425 Hz.

Källa:  Telia AB och egna mätningar
   

Apparat Konstruerad Ort Karaktäristiska egenskaper Storlek
Nättransformator 199101 Vejbystrand I. 25 V AC, II. 7 V AC.
70 VA
Mellan
Likspännings-
aggregat
199108 Vejbystrand I. 0-30 V, 2 A; II. 5 V
0,4 A. V-meter (I)
Stor
RC-oscillator 199110 Vejbystrand 2-82000 Hz; 3,5 V; 0,4 W Mellanstor
DC-DC-converter 1993 Vejbystrand Uin: 12 V. 0-11 V; 0,65 A Liten
Julbelysnings-
aggregat
1995 Vejbystrand Uut0: 3-16 V DC. 3,5 A Mellan
Ringsignalslampa 1995 Vejbystrand UAB(0R).
ttill = 0 s, tfrån = 1 s.
1 ohm. 25 W
Mellan
Ringsignals-
förstärkare
199707 Vejbystrand I. UAB(0R), II. UAB(1).
2,3 Mohm (II). Ringklocka
-
Ringsignals-
förstärkare
199811 Vejbystrand I. UAB(0R), II. UAB(1).
2,3 Mohm (II). Treklang
-
Ringsignals-
generator
199811 Vejbystrand 0-42 V AC, 9 W.  A. 25 Hz,
B. 50 Hz
Mellan
Linjeindikerare 199902 Vejbystrand A. UAB(1)<>0 V,
B. UAB(0R). Batteri.
1 Mohm. Ut: röd lysdiod
Liten
Linjeindikerare 2 199903 Vejbystrand A. UAB(1), B. UAB(0R).
1,1 Mohm. Ut: gul diod
blink (B)
-
Linjeindikerare 3 199903 Vejbystrand A. UAB(1), B. UAB(0R).
1,1 Mohm. Ut: gul diod (B)
Liten
Linjeindikerare B 199903 Vejbystrand UAB(1). 2,2 Mohm Liten
Linjespännings-
generator
199904 Vejbystrand A. 49 V DC, B. 9 V DC,
C. 0 V
Liten
Ringsignals-
lampa 2
199904 Vejbystrand A. UAB(0R), B. UAB(1).
ttill = 0,5 s; tfrån: 0,5-12 s.
2,3 Mohm. 60 W
Mellan
Linjespännings-
generator 2
199905 Vejbystrand 49 V DC Mellan
Grundtonfrekvens-
mätare
199909 Vejbystrand Mikrofon: 20-14000 Hz
Signal: 1-39999 Hz
Mellan
Linjeindikerare
blink
199910 Vejbystrand UAB(1). 10 Mohm.
Ut: A. röd fast, B. röd blink
Liten
5 V-aggregat 199911 Vejbystrand I. 5 V DC  2 A,
II. -5 V DC  2 A
Mellan
Linjeindikerare
blink 2
199911 Vejbystrand UAB(1). 10 Mohm.
Ut: A. röd fast, B. röd blink
Liten
Ljus-mörker
indikator
199911 Vejbystrand Uut:  230 V AC. 1700 W Mellan
Ringsignals-
förstärkare 2
200001 Vejbystrand A. UAB(0R), B. UAB(1).
5 Mohm. Treklang
Mellan
Batteriadapter 200004 Klippan 9 V DC  0,2 A Liten
Två timerkretsar,
vilka driver varsin
motorlast
200006 Klippan I. tfrån = 18 s, II. Se I.
24 V DC  0,6 A
Mellan
Strömkälla till
klockan
200007 Klippan 24 V DC  1 A Mellan
Nätspännings-
delare
200008 Klippan I. 0-115 V AC,
II. 0-230 V AC. 50 VA
Mellan
Krets med ring-
klocka i väntsalen
200010 Ängelholm Uut0 = 28 V DC. 55 mA Mellan
Signalspännings-
delare/förstärkare
200012 Ängelholm Delare: 10-6 - 10-1,
Förstärkare: 10 - 10000
Mellan
Tids- och
backspärrkrets
200012 Ängelholm Uins: +/- 22 V DC.
2-3,5 min.; -12 V
Mellan
Trådidentifierare,
mottagare
200104 Ängelholm Tråd 1:  1 lysdiod --
tråd 10: 10 lysdioder.
Batteri
Liten
Trådidentifierare,
sändare
200104 Ängelholm 10 trådar och jord. 2,50 V-
4,75 V; steg: 0,25 V DC.
Batteri
Liten
Röd linje-
indikeringslampa
200105 Ängelholm UAB(1). ttill = 0,7 s;
tfrån = 16 s. 2,2 Mohm
Mellan
Tids- och
backspärrkrets
200105 Ängelholm Uins: +/- 15 V DC.
2-3,5 min.; -8 V
Mellan
Fram-, back- och
tidsspärrkrets
200106 Ängelholm Uins: 22 V DC
I. -42%, 170-190 s; II. se I
Mellan
Batteriadapter 200107 Ängelholm 9 V DC  0,25 A Liten
Strömförsörjning
till FBT-spärrkrets
200107 Ängelholm 15 V AC  0,17 A Mellan
Ringsignals-
sekvensgenerator,
telefonisystem
200109 Ängelholm I. (A. 49 V DC, B. 5 V DC,
C. 49 V DC + 35 V AC),
II. Se I. tringsignal = 1,5 s;
T: 6-7 s. fringsignal = 25
Hz, fringtonsignal = 300 Hz
Mellanstor
Ringsignals-
förstärkare 3
200110 Ängelholm A. UAB(0R), B. UAB(1).
2 Mohm. Svävande ton
-
Likspännings-
apparat
200111 Ängelholm 24 V  1 A Mellan
Linjeindikerare C 200112 Ängelholm UAB(1). 1 Mohm Liten
Likspännings-
apparat
200201 Ängelholm 0-100 V; 0,1 A. V- och
A-meter
Mellan
Likströmsapparat 200201 Ängelholm 22 V  4 A. Strömskydd:
Icut = 4,5 A. Transient-
skydd: Ptrans = 1800 W
Stor
Vridtransformator-
skyddstransformator
200204 Ängelholm I. Uut0: 0-260 V AC. 2 A
II. Uut0: 0-160 V AC. 0,5 A
Stor
Tidsspärrkretsar 200206 Ängelholm Uins: 16 V AC
I. 0-9 min., II. Se I
Mellan
Ringsignals-
förstärkare 2B
200211 Ängelholm A. UAB(0R), B. UAB(1).
5 Mohm. Treklang
Mellan
Likspännings-
apparat
200302 Ängelholm Uin: 115 V AC. 6-15 V, 60 mA.
Uppladdningsbara batterier
Mellan
Strömförsörjning 200303 Ängelholm I. 2,4 V DC; II. Se I. 1 W Mellan
Blinkande jullampor 200306 Ängelholm 5 X 4 lampor 12 V
75 mA. DC
Mellan
Nätspännings-
apparat
200309 Ängelholm 230 V AC  1 A. V- och
A-meter
Mellan
Likspännings-
krets
200401 Ängelholm 12,7 V  0,18 A. Kan ersätta
9 V AC
Liten
Mätkretsapparat,
voltmeter
200406 Ängelholm A. 5 V-30 V; B. 0,5 V-3 V Mellan
Batteriladdare 200407 Ängelholm 6 V DC; 1,2-10 Ah Mellan
Provapparat 200408 Ängelholm I. 12 V,  II. A. 12 V, B. 0 V,
C. 0 V,  III. A. 0 V, B. 12 V,
C. 0 V. 2 A DC
Mellanstor
Linjeindikator D 200409 Ängelholm UAB(1). 1 Mohm Liten
Linjeindikator E 200410 Ängelholm UAB(1). 6,8 Mohm Liten
Likspännings-
apparat
200411 Ängelholm Uin: 115 V AC. 6-15 V, 80 mA Mellan


Meny över Apparatlistor
Göran Holbecks hemsida