Inuti


Objekt på bilden:

1 A  =  Nättransformator för 30 V - delen
1 B  =  Nättransformator för 5 V - delen
           och styrning av 30 V
2  =  Likriktarbrygga för 30 V
3  =  Glättningskondensatorer för 30 V
4 A  =  Kretskort för 30 V
4 B  =  Kretskort för 5 V

Tillbaka