Framifrån            Etiketter på apparaten:

Över 30 V-utgången:
"MAX   2 AMP"

Över 5 V-utgången:
"MAX   0.4 AMP"

Under grön lysdiod:
"PÅ"

Under röd lysdiod:
"ÖVERBELASTNING
           30 V"


Likspänningsapparaten från år 1991.
   

Tillbaka