Datauppgifter för två olika typer av transformatorerDatablad om verkningsgrader hos transformatorer


Ovanstående tabellvärden skall ses som typiska värden (typvärden).


Tillbaka
Elteknik