Telefonlinje
Denna sida är tänkt som stöd då man konstruerar kretsar inom telefoni-hjälpmedel. Exempel på
ett sådant hjälpmedel är telefonlinjeindikator. Sidan Telefonlinje avser telefonlinjen som är efter
det första telejacket.Innehåll [göm]

1 Sverige
       1.1 En ledig telefonlinje
       1.2 En ledig telefonlinje med ringsignal
       1.3 En upptagen telefonlinje
       1.4 Telestation

2 Externa länkar
Sverige


En ledig telefonlinje

En ledig telefonlinje har en likspänning mellan 47 och 54 volt. Nominell spänning är 48 volt.

En ledig telefonlinje med ringsignal

En ledig telefonlinje med ringsignal har både den ovannämnda likspänningen och en sinus-
formad växelspänning. Växelspänningen är normalt mellan 60 och 110 volt. Nominell spänn-
ing är 76 volt. Ringsignalens växelspänning är adderad (ihoplagd) med likspänningen. Per
definition har man bestämt att effektivvärdet av denna spänningsaddition ska vara 90 volt.

En upptagen telefonlinje

En upptagen telefonlinje har en likspänning mellan 4 och 10 volt. Om mätpunkten ligger
efter telefonen, som används, är normalt likspänningen 0 volt.

Telestation

Alla ovannämnda spänningar kommer ifrån en telestation. Normalt är det den närmsta tele-
stationen, där det finns strömförsörjningsutrustning. Utrustningen blir matad med ström från
det allmänna kraftnätet. Vid strömavbrott fås istället ström från blyackumulatorer (bilbatterier).Externa länkar
Elteknik