Datauppgifter för det svenska fasta telefonisystemet
 
Fast telefoni
   


  Två normala tillstånd finns på en telelinje:    

  Telelinjen är ledig   (Spänningsnivån på linjen är relativt HÖG)
  UDC:   45 - 55 Volt   Nom. = 48 V
  Ringsignalsfrekvens:   22 - 28 Hertz   Nom. = 25 Hz
  Ringsignalsamplitud:   57 - 127 Volt   Nom. = 108 V
  Ringsignalslängd:   ttill = 1 sekund    
 
Ringsignalslängd:    1.   tfrån = 5 sekunder
  2.   tfrån = 9 sekunder
   
  Telelinjen används   (Spänningsnivån på linjen är relativt LÅG)
 
UDC:    1.   0 volt
  2.   4 - 10 volt
  Nom. = 4,8 V
  Kopplingston:   410 - 440 Hertz   Nom. = 425 Hz
  Ringtonsignal:   410 - 440 Hertz   Nom. = 425 Hz
  Telefonsvarartonsignal:   1350 - 1450 Hertz   Nom. = 1400 Hz
  Telefaxtonsignal:   1930 - 2070 Hertz   Nom. = 2000 Hz


  I telesystemet finns dessa maximala inre motstånd (Ri):
Vid tillstånd HÖG
RiDC = (800 + 600) ohm / linjegren
RiAC = 5000 ohm    (ringsignal)
Vid tillstånd LÅG
RiDC = (800 + 600) ohm / linjegren
   


  I telesystemet finns dessa min- och maxströmmar (IDC):
IDCmin = 14 mA    (RAB = 300 ohm)
IDCmax = 34 mA   (RAB = 0 ohm)
   
      Källa:  Telia och eget, 200306
Förklaringar till datablad, och tillägg

UDC = likspänning som är mellan de två telefontrådarna.
DC = "Direct Current", likström på engelska.
AC = "Alternating Current", växelström på engelska.
Nom. = nominellt (teoretiskt värde).
Ringsignalsfrekvens = antalet svängningar ringsignalen gör på 1 sekund.
Ringsignalsamplitud = toppvärdet hos ringsignalen och gäller vid obelastad telelinje.
ttill = under denna tidslängd ringer t.ex. telefonen.
tfrån = under denna tidslängd är det uppehåll i den pågående ringsignaleringen.
Kopplingston = ton som hörs i t.ex den egna telefonluren, när man precis har tagit av
luren för att ringa. Förkortas KT. (__________)
Ringsignal = signal som hörs i t.ex. den uppringda telefonen.
Ringtonsignal = ton som hörs i den egna telefonluren, då det ringer i den andra telefonen.
Förkortas RTS. (__      __)
Telefonsvarartonsignal = ton som telefonsvarare ger (pipet).
Telefaxtonsignal = ton som telefax-apparater använder vid kommunikation.
Upptagetton = ton som hörs, då den uppringda telefonen redan är upptagen.
Förkortas UT. (_ _ _ _ _ )
Spärrton = ton som hörs, då alla linjer är upptagna eller motparten har lagt på.
Förkortas ST. (__  __  __)
Hänvisningston = ton som hörs, då slaget telefonnummer ej finns eller uppringd telefon-
linje har för stor belastning (det är något fel och oftast kan det ej ringa). Hänvisnings-
tonen hade jag som förebild för ringsignalsförstärkarens treklangsljud.Den svenska hänvisningstonen
RiDC = inre motstånd som finns i strömkällor och förkopplingsmotstånd, på telestationen.
RiAC = inre motstånd som finns på utgången av ringsignalsgeneratorn, på telestationen.
RAB = resistansen som anslutes mellan de två polerna i telejacket, då mellan linjegren A
och linjegren B. Samtidigt ska inget annat också vara anslutet mellan A och B.

Vissa av ovanstående tonsignaler kan i dagens telesystem ha ersatts av en mekanisk röst.

                   

Källor:

Telia, avsnitt 6 och 9
Linköpings tekniska högskola, avsnitt 3.2


Tillbaka
Elteknik