Blinkkrets
med 2 lampor


Lamporna ger 30
blink per minut,
växelvis. Kretsen
drivs av 4 stycken
1,5 V-batterier.Visa igen

Kretsschema
Elteknik