Blinklampa

Lampan gör 40 blink
per minut. Kretsen
drivs av 4 stycken
1,5 V-batterier.

Denna lampa är en
speciallampa som har
bimetall i serie med
glödtråden. Den glöd-
ande tråden värmer
bimetallen som böjer
sig, och strömkretsen
bryts. Lampan släcks,
bimetallen kallnar
och till sist sluts
strömkretsen igen.
Det hela upprepas.


Visa igen
Elteknik