Videoklipp med Ringsignalsrelä 2
Ett ringsignalsrelä med optisk signalering, används i bullriga miljöer för att
underlätta uppfattningen av en ringande telefon.

För att kunna demonstrera telefoni-hjälpmedlet Ringsignalsrelä 2, utförde jag
nedanstående uppkoppling:

FörsöksuppkopplingLänkar till videoklipp med RSR2:


Innehåll i videoklipp Typ av filmning Speltid Länk

Introduktion och ledig telefonlinje På håll 50 sek. 1
Ledig telefonlinje Nära 47 sek. 2
Ledig telefonlinje med fast ringsignal Nära 33 sek. 3
Ledig telefonlinje med ringsignal På håll 1 min. 3 sek. 4
Elteknik