ELTEKNIK
På den här menyn finns länkar till webbsidor som innehåller något med elteknik.


Välj önskad länk:

Kopplingsscheman
Förklaringar och samband till kopplingsscheman
Batteriers inre motstånd
Datauppgifter för transformatorers verkningsgrad
Beräkning av smältsäkring i transformators primärkrets
Bandbredden hos liten nättransformator
En serieresonanskrets
En parallellresonanskrets
Datauppgifter för fast telefoni
Telefonlinje
Tonvalstelefonens frekvenser
Ljudmeny med ljudsignaler
Videointroduktion: 32 s, 10.6 MB
Video med blinklampa: 20 s, 14.1 MB
Video med blinkkrets 1 lampa: 20 s, 13.1 MB
Video med blinkkrets 1 lampa: oändlig, 11.1 MB
Video med blinkkrets 2 lampor: 20 s, 14.5 MB
Video med blinkande jullampor: 20 s, 7.9 MB
Video med blinkande jullampor: oändlig, 11.2 MB
Video med fastlysande jullampor: 20 s, 7.8 MB
Video med ringsignalsgeneratorn 34 V: 30 s, 31.2 MB
Den Ringande Telefonen: oändlig, 18.6 MB
Fyra videor med ringsignalsgeneratorn 76 V: 79 s, 46.4 MB
Fyra videor med Ringsignalsrelä 2: 3 min. 13 sek.
Fyra videor med Den Vandrande Nollan: 9 min. 45 sek.Göran Holbecks hemsida