ANIMERINGSMENYNDen här menyn har länkar till webbsidor med animeringar.
Samtliga animeringar är gjorda i animeringsprogrammet
Adobe Flash. Använd webbläsarens uppdateringsknapp
för att köra igen och backstegare för att komma tillbaka
till menysidan.


Välj önskad länk:

Spaced Out
The Bouncing Ball
The Bouncing Ball II


Göran Holbecks hemsida