Kalkylering
På den här webbsidan kan man utföra olika beräkningar. Samtliga beräkningar sker samtidigt.
Följande operationer är möjliga: addition, subtraktion, multiplikation, division, rotutdrag,
sinus, cosinus, tangens, arc sinus, arc cosinus, arc tangens, 10-logaritm och potenshöjning.

Mata in värden på A och B. Decimalpunkt används. Värden i grader matas in till trigonometriska
funktioner och svaret ges också i grader. Tryck på "BERÄKNA". Det totala talområdet är från
-1021 + 1 till 1021 - 1.


A =     B =

   

A + B =    A - B =    A X B =    A / B =

SQRT (A / B) =        SIN (A / B) =        COS (A / B) =

TAN (A / B) =        SIN-1 (A / B) =        COS-1 (A / B) =

TAN-1 (A / B) =        LOG (A / B) =        AB =


Algebra