ALGEBRA
På den här menyn finns länkar till webbsidor som innehåller något med algebra.


Välj önskad länk:

Räkna från ett till tjugo
Räkna till tjugo
Ettans till tolvans multiplikationstabeller
Primfaktorprogrammet THE PRIME NUMBER
Kalkylering
Tänk på ett tal
Lokalt maximum hos en andragradsfunktion
Numeriskt test av x3 - funktion
Solving a Cubic Equation
Numeriskt test av x4 - funktion
Solving a Quartic Equation
Numeriskt test av x5 - x12 - funktioner
Grafer av en tolvtegradsfunktionGöran Holbecks hemsida